Πάτρα

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 96-98, 26224
Τηλέφωνο: 2610.315.495
Φαξ: 2610.315.498
Email: info@consul.gr