Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Αλεξανδρουπόλεως 14, 54327
Τηλέφωνο: 2310.535.830
Φαξ: 2310.567.548
Email: info@consul.gr