Άρτα

Διεύθυνση: Περιφερειακή οδό Άρτας
(Δίπλα από τον ΟΑΕΔ), 47100
Τηλέφωνο: 2681.026.643
Email: arta@consulkek.gr